Under denne menu finder du de mest almindelige angst- og fobityper. Oftest er det relativt let at fastslå, at barnet eller den unge lider af angst. Det kan imidlertid være lidt af en mundfuld at afgøre hvilken eller hvilke angsttyper, der er tale om. For at kunne bestemme det, skal du ind i hovedet på dit barn.

Et eksempel på en type angst eller fobi, der ikke i sig selv afslører, hvad det i bund og grund handler om, er det, der i folkemunde kaldes skolefobi. Er der tale om en frygt for at være adskilt fra sine forældre og tanker om, hvor gruelig galt det går for både barnet og forældrene, så er det separationsangsten, der er på færde. Har barnet en overdrevet frygt for, at lærere og klassekammerater tænker negativt om det, så er det socialfobien, der lurer under overfladen. Det kunne jo også være, at barnet var blevet målet for systematisk mobning, og så er der pludselig tale om reel angst – og et problem, der skal løses og ikke behandles.

En frygt for at blive smittet af sygdomsfremkaldende bakterier kunne lede os på sporet af OCD – eller måske sygdomsangst. Hvad enten det er den ene eller den anden af de to, så kan de begge lægge en voldsom dæmper på barnets skolelyst.

En anden udfordring vi ofte møder, når barnets angst skal afgøres, kan være det faktum, at mange børn har mere end én type angst. Og så flyder de let sammen og forplumrer det samlede billede. Så du kan være nødt til at kigge flere af angstlidelserne igennem for at få det fulde billede af dit barns angst.