Det er forskelligt, hvordan mennesker oplever angst. Det er også ofte forskelligt, hvilke udtryk angsten får hos børn og unge. Udadtil kan angsten se ud som følger:

 • Barnet kan reagere voldsommere, på hvad andre betragter som bagateller. Det bliver måske hurtigt vredt og har svært ved at falde til ro igen.
 • Barnet kan have vanskeligere ved at koncentrere sig og virker måske mere glemsom i nogle situationer.
 • Børn kan også reagere ved at bliver mere indesluttet og mutte.
 • Selvtilliden og selvværdet kan blive mindre og barnet kan trække sig fra sociale aktiviteter og aktiviteter, der stiller krav om et vist præstationsniveau – eksempelvis sport.
 • Nogle bliver tydeligt triste og har let til gråd.
 • Børnene kan værge sig ved at deltage i aktiviteter, som de tidligere har fundet nydelse ved. I det hele taget vil det oftest ses, at barnet undgår særlige begivenheder eller situationer.
 • Angsten kan give anledning til flere konflikter mellem barnet og kammerater, ligesom konfliktniveauet kan stige derhjemme.
 • Barnet kan virke overbelastet og stresset.

Listen er på ingen måde udtømmende. Ovenstående kan også være udtryk for andet end angst, og hvis I som forældre er i tvivl, er det en god ide at opsøge en professionel.

Til angst hører også kropslige symptomer. Nogle er mere synlige end andre. I tilfælde af kraftige, kropslige symptomer er det vigtigt, at I opsøger en læge, der kan udelukke alvorlige fysiske sygdomme. På nedenstående liste kan I se en opgørelse over de mest almindelige kropslige symptomer ved angst:

 • Hjertet kan slå hurtigere
 • Pulsen kan stige voldsomt
 • Barnet kan begynde at svede kraftigt
 • Barnet kan få vanskeligheder med at trække vejret – kvælningsfornemmelse
 • Barnet kan få kvalme og hovedpine
 • Svimmelhed
 • Udtørring af munden
 • Anspændthed
 • Rysten
 • Varme- eller kuldefornemmelser
 • Prikkende fornemmelser i kroppen
 • Uvirkelighedsfornemmelse
 • Trykken for brystet
 • Kontroltab eller fornemmelsen af at blive sindssyg
 • Muskelsmerter
 • Besvær med at falde i søvn og sove