Angst og lavt selvværd går nærmest hånd i hånd. Hos fagfolk taler man om komorbiditet, når barnet har flere ledsagende lidelser. Den oftest forekommende sideløbende lidelse hos børn og unge med angst er depression. Depression hos børn ses som nedtrykthed, irritabilitet, apati, nedsat lyst og interesse for omgivelserne, manglende koncentration, træthed, lav selvtillid og lavt selvværd.

Angst og depression kan være så tæt forbundne, at det kan være svært at skelne mellem de to. Eksempelvis kan undgåelse af sociale situationer, der karakteriserer socialfobi, forveksles med apati, nedsat lyst og interesse for omgivelserne, som er et almindeligt træk ved depression.

Der er børn og unge, som ikke udvikler en egentlig depression, men hvis selvværd og selvtillid lider stor skade. Troen på sig selv og sin formåen vil naturligvis blive påvirket, når barnet eller den unge oplever, at der ting, situationer og så videre, som det ikke magter. At blive afskåret fra almindeligt socialt samvær med jævnaldrende rammer lige ned i den lave selvtillid og det minimale selvværd.

Selvom dit barn skulle have depressionslignende træk, er du stadig velkommen til at kontakte mig. I virkelighedens verden er det sjældent, at børnene kun har angsten at slås med – ofte er der sideløbende psykologiske vanskeligheder, der kræver en behandlingsmæssig indsats at komme til livs.