Jeg tager desværre ikke klienter ind

Priser
• Indledende forældresamtale – 1000 kroner. For at kunne tilrettelægge den optimale behandling er det vigtigt, at jeres barn eller den unge er så velbeskrevet som muligt. Den indledende samtale bruger jeg til at undersøge problemet nærmere. Jeg har også brug for at vide, hvordan det unge menneske ellers er – hvordan det klarer skolen socialt og fagligt, hvilke styrker og svagheder det har, fritidsinteresser, hvordan jeres familie fungerer og så videre.

Ved at følge dette link, får du en oversigt over de forhold, der kan være relevante at få afdækket i løbet af forældresamtalen. Med spørgeskemaerne kan du forberede dig til den indledende samtale:

Spørgeskemaer til den indledende forældresamtale

Med mindre særlige forhold taler for det, er barnet eller den unge ikke med ved den indledende samtale.

• Individuelle samtaler – 1000 kroner
• Telefonkonsultation – 1000 kroner
• Udtalelser, attester etc. – 1000 kroner
• Ekstragebyr for fakturaer – 100 kroner
• Konsultationer og møder ud af huset – eksponeringstræning, hjemmebesøg og netværksmøder – 1000 kroner per påbegyndt time. Transporten tæller også med i den samlede tid.

Varighed og betalingsmetoder
Alle samtaler har en varighed på 50 minutter
Der betales efter hver samtale med kontanter eller MobilePay