Jeg tager desværre ikke klienter ind

En session på en time koster 900 kroner, som du betaler kontant eller via MobilePay efter hver session.

En indledende vurderende samtale plus råd og vejledning på halvanden time koster 1200 kroner. Også her betaler du kontant eller via MobilePay efter sessionen.

Formålet med den indledende vurderende samtale er at give jer tid til at fortælle om vanskelighederne, ligesom jeg skal bruge tid på at fortælle jer om angst, og hvordan den behandles. Der vil også være tid til konkret rådgivning. Hvis I ikke allerede har besluttet jer, inden vi skilles, har I mulighed for efterfølgende at snakke videre derhjemme og beslutte jer for, om I ønsker at fortsætte med rådgivningen eller behandlingen. Ønsker I at fortsætte, kontakter I mig blot efterfølgende inden to dage. Hører jeg ikke fra jer inden to dage, betragter jeg forløbet som afsluttet. Og så kan nye klienter komme til.

Med mindre særlige forhold taler imod, er barnet eller den unge også med ved den indledende vurderende samtale.

Forsikringsselskaber

Jeg har desværre ikke noget formelt samarbejde med forsikringsselskaber. Har du en forsikring, der dækker udgifter til psykologisk behandling, kan du kun bruge den hos mig, hvis forsikringsselskabet kan nøjes med fakturaen, som dokumentation for psykologbehandlingen. Jeg udarbejder med andre ord ikke erklæringer eller udtalelser til brug i forsikringssager, ligesom betalingen for psykologbehandlingen er et mellemværende mellem dig og mig – kontant eller via MobilePay efter hver session – og ikke mellem mig og et forsikringsselskab. Årsagen er simpel – det er tidskrævende at indkassere penge fra forsikringsselskaberne.

Sygesikringstilskud

Aktuelt er det sådan, at børn og unge under 18 år med angst eller OCD ikke kan få tilskud til psykologisk behandling via sygesikringen. Der er ingen faglige begrundelser for dette. Folketinget ønsker på nuværende tidspunkt ikke at bevilge penge til behandling af børn og unge under 18 år med angst og OCD. Sygesikringstilskud gælder kun for folk med angst og OCD mellem 18 og 38 år.

Er du så heldig at have fået en henvisning fra egen læge, kan du desværre ikke bruge den hos mig. Sygesikringstilskud kan kun bruges hos psykologer med ydernummer. Det kræver, at psykologen er privatpraktiserende på fuld tid. Da jeg arbejder fuld tid på et børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit, kan det af gode grunde ikke lade sig gøre.