Glæd dig – anden udgave af anmelderrost perfektionismeguide er på vej

Er du forælder, lærer, pædagog eller psykolog, der møder børn og unge med perfektionisme, kan du godt begynde at glæde dig. Forlaget Frydenlund og jeg kaster os over anden udgave af den anmelderroste guide til perfektionistiske børn og unge – Når det aldrig er godt nok.

Det er krævende at skrive bøger – også selvom det er anden udgave, og vi ikke begynder med et blankt stykke papir foran os. Vi kan derfor ikke sige noget om udgivelsesdatoen endnu. Jeg håber, at det bliver i løbet af efteråret. Men det håb er for egen regning.

Hvordan indholdet vil tage sig ud, ved vi heller ikke endnu. Personligt ønsker jeg en masse beskrivende figurer og tegninger, der skruer op for børnenes læsefornøjelse. Og så skal der luges ud og tilføres nyt materiale, ligesom sproget skal have sig en opstrammer. Første udgave har efterhånden tre år på bagen, og der er sket ting og sager siden. Men nu ser vi.

Som en lille appetitvækker kan du gå ombord i forordet, som du får her – kvit og frit. Så kan du se, om det er noget for dig. Og kan du ikke vente på anden udgave, er du selvfølgelig velkommen til at anskaffe dig første version.

Forordet til anden version af perfektionismeguiden
Kære voksne læser. Du sidder med en bog, der henvender sig til børn med perfektionisme. Bogen er skrevet til børnene selv. Den er også skrevet til dig, som måske er forælder, lærer, pædagog eller psykolog, og som kender til et eller flere børn med perfektionisme. Afhængig af barnets alder er det meningen, at du skal læse bogen sammen med barnet. Er der tale om ældre børn, ønsker de måske at læse bogen selv – og det er fint. I de tilfælde er det en god ide, at du selv læser bogen igennem. Også barnets del. Du skal nemlig være barnets guide og opmuntrende støtte på den sikkert anstrengende rejse mod et liv uden perfektionismens tunge åg hvilende på barnets skuldre.

Bogen henvender sig til børn, der stiller krav til sig selv, der er så store, at de i praksis er umulige at leve op til. Børnene kræver af sig selv, at de præsterer perfekt hver gang. Det kan være inden for et enkelt område af livet. Men det kan også være inden for flere områder, og for nogle børn og unge, er det inden for alle områder af livet – fagligt, socialt og sportsligt. Udseendet, vægten, tøj, rengøring og orden og kunstneriske udfoldelser kan også være områder, der lider under perfektionismen. Listen over ramte områder er på ingen måde udtømmende. Alle dele af børnenes liv kan være i spil som mål for perfektionismen.

Bogen henvender sig ikke til børn, der alene har høje ambitioner i skolen, indenfor den sportsgren, de dyrker – eller hvad de nu interesserer sig for. Ambitioner kan være gode at have. At opstille mål og gå beslutsomt efter dem behøver ikke at være et problem. Høje ambitioner bliver først en udfordring, når barnet ikke tåler nederlag. Og når det bliver afhængigt af den perfekte præstation. Men så kan problemerne til gengæld også være uoverkommelige og gribe voldsomt ind i barnets liv.

Bogen henvender sig til børn, der stiller urealistiske krav til sig selv om at præstere det perfekte hver gang. Den henvender sig til de børn, der stædigt forfølger deres mål, selvom det giver store problemer og får betydelige negative konsekvenser. Børn, der ikke tåler nederlag. Børn, hvis selvværd og tro på sig selv afhænger af, at de præsterer det ypperste hver gang. Børn, hvor du som voksen tænker, at det simpelthen er uopnåelige mål og krav. Børn, der bliver handlingslammede og angste, fordi de er bange for at fejle og lide nederlag. De forhaler og udsætter skoleopgaver. De overøver og tjekker deres lektier igennem uendeligt mange gange for at sikre sig, at der ikke er fejl. De undviger og undgår situationer, hvor der er udsigt til at fejle. Børn, der aldrig rigtig bliver tilfredse med deres indsats og sammenligner sig med andre – de kan altid gøre det bedre.

Når de yder det perfekte – set fra udenforståendes perspektiv – skyldes det, at modstanderen er for dårlig eller matematikopgaverne for lette. Undskyldningerne kan være mange for, at det er lykkedes – sjældent handler det om barnets egne evner.

Fælles for børnene er ofte, at de lider under perfektionismen. De bliver frustrerede og magtesløse. De bliver vrede og kede af det. Og mange af dem tror dybest set ikke på, at de er noget værd i sig selv. De er kun noget værd, når de præsterer det fuldendte. Og ikke engang den perfekte præstation er nok til at fastholde børnenes tro på sig selv, deres værd og evner – oplevelsen af at være noget eller nogen holder ofte kun kort tid.

Børnene kan let præge hele familien og være begrænsende for både sig selv og resten af familien. Perfektionismen kan derfor være en trussel imod barnets sociale, intellektuelle og personlige udvikling, når den forhindrer barnet i at mødes med jævnaldrende venner, kaste sig ud i skolefaglige udfordringer eller hoppe ombord i fritidsaktiviteter.

Børnene har brug for at blive forstået af omgivelserne. De har brug for at forstå sig selv. Og de har brug for redskaber til at komme deres vanskeligheder til livs. Omgivelserne har også brug for at forstå børnene. Og de har også brug for redskaber til at kunne hjælpe børnene ud af perfektionismens invaliderende greb. Jeg vover den påstand, at bogen tilbyder hjælp til det hele.

Mit håb er, at bogen kan løsne op for den fastlåste situation, der præger mange familier. Måske jeres familie – hvis du er forælder. Jeg håber, at børnene genkender sig selv i bogens historier. Identifikation og oplevelsen af, at barnet ikke er alene om at have de her vanskeligheder, kan være befriende og sætte gang i en proces, der hjælper barnet ud af den forfærdelige pine, der ofte er forbundet med perfektionisme.

Jeg håber også, at bogen giver jer en fælles forståelse for barnets vanskeligheder og et fælles og anerkendende sprog til brug for både børn og voksne.

Som psykolog med interesse for børn med forskellige vanskeligheder har jeg savnet en bog, som jeg kunne anbefale forældre og andre voksne med kontakt til børn med perfektionisme.

Jeg har gode erfaringer med bøger, der kan samle voksne og børn omkring et vanskeligt emne. Jeg har dog savnet en bog særligt om perfektionisme. Derfor denne bog.

Bogen indleder med en voksendel, hvor det behandlingsmæssige grundlag gennemgås, ligesom en dybere forståelse for perfektionismens mekanismer præsenteres. Desuden rummer voksendelen opskriften på, hvordan du anvender bogen i praksis.

Forrige indlœgNœste indlœg