Hæftet kan desværre ikke bestilles mere. Det skyldes, at jeg har indgået en aftale med Forlaget Frydenlund om at udgive det i bogform.

I mit mangeårige arbejde som psykolog har jeg gjort mig mange erfaringer om fobier og behandlingen af disse. De erfaringer har jeg samlet i et behandlingshæfte, som jeg bruger i forbindelse med den psykoterapeutiske behandling af børn eller til rådgivning af forældre.

Hæftet er udformet som et selvhjælpshæfte til børn og forældre. Som der står skrevet i forordet til hæftet, så henvender det sig direkte til børnene, men det er meningen, at børn og forældre skal læse og drøfte det sammen.

I Forordet og under Indholdsfortegnelsen – som du kan læse lige her – kan du se, hvad hæftet indeholder og på baggrund heraf vurdere, om det kunne være en hjælp for dig og dit barn. Målgruppen er 6 til 12-13-årige børn. Ældre børn vil også kunne bruge det, men der er fare for, at de vil synes, at det er for barnligt. Men de kan helt sikkert lære noget af det.

Mange forældre har efterhånden anvendt hæftet sammen med deres børn. Stort set alle melder om stor lettelse – både hos forældrene og børnene. Både børn og forældre har fået et stort og anvendeligt indblik i fobien og mange konkrete redskaber til at håndtere fobien. Flere siger ligefrem, at de ville have ønsket, at de havde haft hæftet noget før. Så havde de undgået den megen frustration og konflikter og følelsen af overgrebsagtige tiltag, når de egentlig uden at ville det, er kommet til at presse børnene i en grad, så børnene har reageret panikagtigt med stor gråd til følge. Det har gjort rigtig ondt, men hæftet har været med til at løse op for denne destruktive fastlåsthed.

Hæftet koster 100 kroner, som I bedes overføre til Reg.nr. 2410 og Kontonummer 3035603947. I notatfeltet anfører I den første del af jeres e-mail adresse samt ”hæfte”. Samtidig skal I sende mig en mail således, at jeg via mail kan fremsende hæftet til jer. Hæftet er skrevet i et PDF-dokument. Skulle der være problemer med hæftet så giv mig endelig et praj.

Forord

Du sidder nu med et hæfte, der henvender sig til børn med forskellige former for fobier. Og deres forældre – må jeg endelig ikke glemme at nævne.

Hæftet er skrevet direkte til børnene – i et sprog de forstår. Meningen er dog, at børnene og deres forældre skal læse det sammen. De voksne skal være børnenes trofaste støtter, når børnene begiver sig ud på den vej, der skal føre dem frem til et liv uden overdrevet frygt for insekter, mørke, højder, hunde, slanger, små lukkede rum og så videre og så videre. Nogle har opgjort, at der findes over 500 forskellige former for fobier. Lige fra de mere almindelige – frygt for insekter og små lukkede rum – til de mere sjældne af slagsen – frygten for hår eller sågar lange ord. Ja, den slags fobier findes også. Og som et kuriosum kan jeg nævne, at frygten for lange ord hedder noget så paradoksalt som hippopotomonstrosesquippedaliofobi. Ja, man tror næsten, det er løgn.

I et hæfte af dette omfang er det selvfølgelig umuligt at behandle alle former for fobier. Hæftet vil tage udgangspunkt i tre af slagsen – insekter, hunde og små lukkede rum.

Barnet vil blive præsenteret for tre børn, der hver især lider af en af de nævnte fobier. Skulle dit barn frygte noget andet, end de nævnte, så kan hæftet udmærket bruges alligevel. Uanset hvilken type fobi dit barn måtte lide af, så er behandlingsprincipperne de samme, og det vil ikke være svært at overføre principperne fra eksemplerne i hæftet til andre typer fobier. Det er faktisk det, der er meningen.

Børnene i dette hæfte er på mange måder ganske almindelige børn. De har ligesom alle andre børn deres stærke og svage sider. Og så har de deres fobier. De er altså overdrevet bange for insekter, hunde eller små lukkede rum. Og det er netop kernen i fobierne – det overdrevne.

Børn med disse vanskeligheder har brug for at blive forstået af omgivelserne. De har brug for at forstå sig selv. Og de har brug for redskaber til at komme deres vanskeligheder til livs. Omgivelserne har også brug for at forstå disse børn. Og omgivelserne har også brug for redskaber til at kunne hjælpe disse børn. Jeg vil vove den påstand, at dette hæfte tilbyder hjælp til det hele.

Børnenes vanskeligheder kan præge hele familien. Og ofte er vanskelighederne begrænsende for både barnet selv og resten af familien. Hvis et barn er så bange for hunde, at det ikke tør at vove sig ud på egen hånd kan det give anledning til stor frustration hos forældrene. Barnet er måske så gammelt, at det selv burde kunne tage i skole, bevæge sig rundt i lokalmiljøet eller besøge venner og veninder. En hundefobi kan imidlertid sætte en effektiv stopper for dette og tvinge forældrene til følge barnet i skole eller rundt i nærmiljøet.

Eller bare tænk på de børn, der er bange for insekter. Nogle af disse børn kan ikke tage med på stranden eller en tur i skoven. Og jeg har sågar mødt børn, der ikke engang kunne opholde sig i ude deres egen have – i en hel sommer.

Fobien kan være en direkte trussel imod barnets sociale, intellektuelle og personlige udvikling, hvis den forhindrer barnet i at mødes med jævnaldrende venner.

Jeg startede med at skrive, at dette er et hæfte, der henvender sig til både børn og voksne. Mit håb er, at hæftet kan være med til at løsne op for den fastlåste situation, der kan præge disse familier. Måske jeres familie. Jeg håber også, at disse børn kan genkende sig selv i nogle af de historier, der er beskrevet i hæftet. Identifikation og oplevelsen af, at barnet ikke er alene om at have disse vanskeligheder kan i sig selv være befriende og dermed være igangsætter for en proces, der kan hjælpe barnet ud af den forfærdelige pine, det kan være at være overdreven bange for noget.

Jeg håber endvidere, at hæftet kan tilvejebringe en fælles forståelse for barnets vanskeligheder og dermed et fælles og anerkendende sprog til brug for både børn og forældre.

Som psykolog med særlig interesse for børn med forskellige angstlidelser, har jeg savnet en bog, som jeg har kunnet anbefale til forældre til børn med forskellige former for afgrænsede fobier.

Jeg har god erfaring med bøger, der kan samle forældre og børn omkring et vanskeligt emne, som håndtering og overvindelse af fobier kan være. Jeg har dog savnet en bog særligt om fobier. Derfor dette hæfte.

Hæftet indleder med en forældreinstruktion, hvor det behandlingsmæssige grundlag for bogen præsenteres, ligesom de diagnostiske kriterier for fobier opridses. Desuden vil forældreinstruktionen rumme opskriften på, hvordan hæftet kan anvendes i praksis.

Indhold

 • Forældreinstruktion
 • Tre små historier om tre børn
 • Niklas
 • Emma
 • Sofie
 • Niklas, Emma og Sofie har fobier
 • Fobier og angst
 • Angst er helt almindeligt
 • Hvad gør angsten ved vores krop
 • En angstkontakt
 • Når der går kuk i angstsystemet
 • Mere om fobier
 • Fobier elsker at drille
 • Falsk alarm
 • Urealistiske tanker
 • Forskerspørgsmål
 • Hvordan kan du bruge forskerspørgsmålene
 • Tankefejl
 • Når der ingen tanker er
 • Eksperimenter
 • Ønskeliste
 • Trapper
 • Og hvordan var det så lige med Emma og hendes trappe
 • Trapperne er vigtige
 • Måleren
 • Inden du går i gang med en øvelse
 • Hvad kan man gøre, mens man laver øvelserne
 • Du kan svare fobien igen
 • At tænke på noget andet
 • Et dejligt og behageligt sted
 • Vejrtrækningsøvelse
 • Afspændingsøvelse
 • Huskekort
 • Heltehistorier
 • Hvad skal du gøre, hvis fobien kommer igen