Hæftet kan desværre ikke bestilles mere. Det skyldes, at jeg har indgået en aftale med Forlaget Frydenlund om at udgive det i bogform. Bogen forventes udgivet i løbet af september 2018

I mit arbejde som psykolog har jeg gjort mig mange erfaringer om sygdomsangst/helbredsangst og behandlingen af denne type angst. De erfaringer har jeg samlet i et hæfte, som jeg bruger i forbindelse med behandling af børn eller til rådgivning af forældre.

Hæftet er udformet som et selvhjælpshæfte til børn og forældre. Som der står i forordet til hæftet, så henvender det sig direkte til børnene, men det er meningen, at børn og forældre skal læse det sammen.

I forordet og under indholdsfortegnelsen – som du kan læse lige her – kan du se, hvad hæftet indeholder og vurdere, om det kunne være en hjælp for dig og dit barn. Målgruppen er 6 til 13-14-årige børn. Ældre børn kan også bruge det, men der er fare for, at de vil synes, at det er for barnligt. Men de kan helt sikkert lære noget af det.

Forældre melder om stor lettelse, når de har anvendt hæftet samme med deres børn. Både børn og forældre får et stort og anvendeligt indblik i sygdomsangsten og mange konkrete redskaber til at håndtere angsten med.

Hæftet står desuden på Angstforeningens liste over anbefalet litteratur til børn og unge. Så helt tosset er det ikke…:-)

Det koster 100 kroner, som du overfører til Reg.nr. 2410 og Kontonr. 3035603947. I notatfeltet skriver du den første del af din e-mail adresse samt ”hæfte”. Samtidig sender du mig en mail til psykologpraksis@yahoo.com, så jeg via mail kan sende hæftet til dig.

Hæftet er skrevet i et PDF-dokument. Skulle der være problemer med hæftet så giv mig endelig et praj.

Forord

Du sidder nu med et hæfte, der henvender sig til børn med sygdoms- eller helbredsangst. På engelsk bruger man betegnelsen ”Health Anxiety” – altså helbredsangst. ”Helbredsangst” er også velbenyttet i Danmark. Kigger man imidlertid på både det europæiske og amerikanske diagnosesystem, ser man, at de angsttilstande, som vil blive beskrevet i dette hæfte, benævnes henholdsvis ”Hypkonder tilstand” og ”Hypkondri”. Hypokondri kan oversættes til angst for at have en fysisk sygdom. Jeg vil i dette hæfte benytte betegnelsen ”Sygdomsangst”, fordi jeg finder, at det er en betegnelse, der giver god mening for de børn og unge, der lever med en overdreven frygt for at være syge eller at blive syge.

Hæftet er skrevet direkte til børnene – i et sprog de forstår. Meningen er dog, at børnene og deres forældre skal læse det sammen. De voksne skal være børnenes trofaste støtter, når børnene begiver sig ud på den vej, der skal føre dem frem til et liv uden overdrevet frygt for alle mulige sygdomme.

Barnet vil blive præsenteret for to børn, der hver især lider af hver deres afart af sygdomsangst. Den første tror således, at han allerede har en eller flere sygdomme, og den anden er frygtelig bange for at få en eller flere sygdomme. Som jeg kommer ind på senere, så er der forskel på, hvordan disse to børn handler. Her skal det blot nævnes, at den første bruger meget tid på at blive tjekket for sygdomme, mens den anden undgår alt, der bare lugter lidt af sygdom – for eksempel læger, sygehuse, syge mennesker, bakterier og så videre.

Børnene i dette hæfte er på mange måder ganske almindelige børn. De har ligesom alle andre børn deres stærke og svage sider. Og så har de deres sygdomsangst. Børn med disse vanskeligheder har brug for at blive forstået af omgivelserne. De har brug for at forstå sig selv. Og de har brug for redskaber til at komme deres vanskeligheder til livs. Omgivelserne har også brug for at forstå disse børn. Og omgivelserne har også brug for redskaber til at kunne hjælpe disse børn. Jeg vil vove den påstand, at dette hæfte tilbyder hjælp til det hele.

Børnenes vanskeligheder kan præge hele familien. Og ofte er vanskelighederne begrænsende for både barnet selv og resten af familien. Hvis et barn er så bange for at blive sygt, at det holder sig væk fra skolen eller klubben – eller i det hele taget undgår omgang med andre mennesker – så er der fare for, at barnet bliver isoleret og dermed fare for, at barnet ikke udvikler sig optimalt socialt, intellektuelt og personlighedsmæssigt.

Allerede nu kan det være nødvendigt at nævne, at man som forælder eller anden voksen med kontakt til et barn eller ung hos hvem, man har mistanke om sygdomsangst, kan stå over for en særlig udfordring, som man sjældent ser i forbindelse med andre typer angst.

Den særlige udfordring går ud på, at barnet eller den unge måske ikke selv er klar over, at der er tale om en angstlidelse. Disse børn og unge kan således være overbeviste om, at de lider af en eller flere fysiske sygdomme – og ikke angst. De kan mene, at de skal undersøges eller behandles for en fysisk sygdom og ikke angst. Og det er usædvanligt for mennesker med angstlidelser, at de på den måde ikke har en erkendelse af, at de lider af en angstsygdom. For andre angstlidelser er børnene og de unge udmærket klar over, at der er noget, der er svært og ubehageligt for dem. Måske ved de ikke, at vi voksne kalder det for angst, men de er godt klar over, at der er noget, de er bange eller bekymret for. Det kan godt være, at de bagatellisere deres vanskeligheder over for omgivelserne og således ikke er klar til at arbejde med dem nu, men bag facaden er de oftest udmærket klar over, at der er noget, de er bange for, og som de prøver at undgå.

Ovenstående gælder for den type sygdomsangst, hvor børnene og de unge er overbeviste om, at de allerede har en sygdom. Den anden type sygdomsangst – den der handler om at være bange for at få en sygdom – ligner andre typer angst på den måde, at børnene ofte er klar over, at de er bange for at få en sygdom og, at det således handler om angst. Og de kan ofte godt selv se, at deres frygt er ude af proportioner i forhold til, hvad der objektivt set er muligt sådan rent smittemæssigt. I hvert fald når der ikke umiddelbart er fare på færde. Men alligevel kan de ikke lade være med at være overdrevent bange for at få en sygdom. Under forældreinstruktionen kan du læse meget mere om sygdomsangstens kendetegn.

Jeg indledte med at skrive, at dette er et hæfte, der henvender sig til både børn og voksne. Mit håb er, at hæftet kan være med til at løsne op for den fastlåste situation, der kan præge disse familier. Jeg håber også, at disse børn kan genkende sig selv i nogle af de historier, der er beskrevet i hæftet. Eller i hvert fald nogle træk ved historierne. Identifikation og oplevelsen af, at barnet ikke er alene om at have disse vanskeligheder kan i sig selv være befriende og dermed være igangsætter for en proces, der kan hjælpe barnet ud af den forfærdelige pine, det kan være at være overdrevet bange for noget.

Jeg håber endvidere, at hæftet kan tilvejebringe en fælles forståelse for barnets vanskeligheder og dermed et fælles og anerkendende sprog til brug for både børn og forældre.

Som psykolog med særlig interesse for børn med forskellige angstlidelser, har jeg savnet en bog, som jeg har kunnet anbefale til forældre til børn og unge mennesker med sygdomsangst.

Jeg har god erfaring med bøger, der kan samle forældre og børn omkring et vanskeligt emne. Jeg har dog savnet en bog særligt om sygdomsangst. Derfor dette hæfte.

Hæftet indleder med en forældreinstruktion, hvor det behandlingsmæssige grundlag for hæftet præsenteres, ligesom de diagnostiske kriterier for sygdomsangst opridses. Desuden vil forældreinstruktionen rumme opskriften på, hvordan hæftet kan anvendes i praksis.

Indhold

 • Forældreinstruktion
 • Tilbarnet
 • To små historier
 • Søs
 • Adam
 • Søs og Adam har sygdomsangst
 • Hvad er angst egentlig for en størrelse
 • Angst er helt almindeligt
 • Hvad gør angsten ved vores krop
 • En angstkontakt
 • Når der går kuk i angsten
 • Mere om sygdomsangst
 • Sygdomsangsten elsker at drille
 • Falsk alarm
 • Tanker, følelser og krop
 • Urealistiske tanker
 • Forskerspørgsmål
 • Hvad kan du bruge forskerspørgsmålene til
 • Tankefejl
 • Når der ingen tanker er
 • Eksperimenter
 • Ønskeliste
 • Trapper
 • Adams eksperimenter
 • Måleren
 • Nu skal du selv i gang med dine øvelser og eksperimenter
 • Du kan svare sygdomsangsten igen
 • At tænke på noget andet
 • Et dejligt og behageligt sted
 • Vejrtrækningsøvelse
 • Afslapningsøvelse
 • Huskekort
 • Belønning
 • Dagbog
 • Heltehistorier
 • Hvad skal du gøre, hvis sygdomsangsten kommer igen
 • Litteraturliste