Angst og lavt selvværd


Angst og lavt selvværd går nærmest hånd i hånd. Hos fagfolk taler man om komorbiditet, når barnet har flere forskellige psykiske lidelser. Den psykiske lidelse, som oftest forekommer sammen med angst, er depression – den ses hos halvdelen af børn og unge med angst. Depression hos børn ses som nedtrykthed, irritabilitet, apati, nedsat lyst og interesse for omgivelserne, manglende koncentration, træthed, lav selvtillid og lavt selvværd.

Angst og depression kan være så tæt forbundne, at det kan være svært at skelne mellem de to. Eksempelvis kan undgåelse af sociale situationer, der kendetegner socialfobi, forveksles med apati, nedsat lyst og interesse for omgivelserne, som er almindelige træk ved depression.

Der er børn og unge, der ikke udvikler depression, men hvis selvværd og selvtillid lider stor skade. Troen på sig selv og sine evner bliver påvirket, når barnet eller den unge oplever, at der ting og situationer, det ikke magter. Og når barnet bliver afskåret fra almindeligt socialt samvær med jævnaldrende, rammer det lige ned i den lave selvtillid og det minimale selvværd.

Du kan læse meget mere om selvværd her.

Medlem af Dansk Psykolog Forening