Sygdomsangst – helbredsangst

Børn og unge med helbredsangst er overdrevet bange for sygdomme. De undgår smittekilder og tror, at harmløse symptomer er tegn på, at de er alvorligt syge.


Sygdomsangst kaldes også helbredsangst. Derfor de to overskrifter i menuen. Man kan inddele børn og unge med sygdomsangst i to grupper. Den ene gruppe er bange for at få en alvorlig sygdom, mens den anden er overbevist om, at de allerede har en alvorlig sygdom.

Den første gruppe gør alt, hvad den kan for at undgå at komme i kontakt med sygdom. De undgår læger, hospitaler, tv-udseendelser, magasiner, internettet og så videre. Alt der minder dem om sygdom.

Den anden gruppe er meget opsøgende. De insisterer på at blive undersøgt af læger og hospitaler, og de bruger meget tid på at læse om sygdomme. Børn og unge i denne gruppe mener ikke, at de er angste, hvilket gør det vanskeligt at hjælpe dem. For dem handler det om at blive undersøgt af en læge – og ikke en psykolog.

Diagnosekriterierne for sygdomsangst

  • Skal have varet i mindst seks måneder
  • Vedvarende angst for mere end én navngiven fysisk sygdom
  • Eller vedvarende optagethed af påstået fysisk deformitet
  • Optagetheden resulterer i betydelige lidelser og problemer i sociale, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder af livet – skole, klub og andre fritidsaktiviteter
  • Barnet kan ikke – eller kun kortvarigt – acceptere forsikringer om, at der ikke er en fysisk forklaring på tilstanden
  • Når diagnosen er hoveddiagnosen: Barnets symptomer må ikke kun være til stede i forbindelse med andre psykiske lidelser
Medlem af Dansk Psykolog Forening