Forældrerådgivning

Nogle gange kan barnet ikke deltage i terapien, og så kan rådgivning til forældrene være et vigtigt alternativ. Forældrene kan derefter støtte barnet.


Det er ikke altid muligt at behandle barnet. Barnet kan være for lille eller uden motivation. Måske bryder barnet sig ikke om at tale med en fremmede om vanskelige ting. Det kan også være, at barnets angst ikke er så slem, at den kræver behandling, men alligevel kræver, at I som forældre støtter barnet på en måde, så barnet bliver hjulpet videre i sit liv. Og så er forældrerådgivning en mulighed.

I bliver klædt på, så I kan hjælpe jeres barn eller den unge. I får en forståelse af angstens og behandlingens virkemidler, ligesom I får konkrete værktøjer, der hjælper jer og jeres barn i det daglige, når angsten skal overvindes.

Rådgivningsforløbet kan foregå på den måde, at vi mødes med passende mellemrum. I den mellemliggende periode afprøver I så de værktøjer, vi drøftede ved sidste møde.

Det afhænger naturligvis af flere ting, men erfaringsmæssigt kan I forældre komme langt med en kombination af forældrerådgivning, selvhjælpshæfte og anden litteratur. Er der tale om svær angst, kan behandling af barnet imidlertid komme på tale.

Medlem af Dansk Psykolog Forening