Persondatapolitik


Når jeg behandler børn og unge og giver rådgivning til forældre og andre nære voksne, indsamler jeg oplysninger, der er vigtige for, at jeg kan give den bedste behandling og rådgivning.

Når vi aftaler et behandlings- eller rådgivningsforløb, skal jeg derfor have din tilladelse til at indsamle og opbevare oplysningerne. Via mail får du tilsendt nedenstående samtykkeerklæring, som du skal godkende. Uden dit samtykke kan jeg ifølge lovgivningen ikke indsamle og opbevare oplysningerne, og derfor kan jeg ikke behandle dit barn eller give dig rådgivning. Her kan du se, hvad du giver samtykke til:

Samtykke til håndtering af personoplysninger

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Børne og UngdomsPsykologisk Praksis ved psykolog Jens Henrik Thomsen må indsamle og behandle personoplysninger om mig og mit barn.

Som forælder er du og dit barn mine primære kilder. I nogle behandlings- eller rådgivningsforløb kan det være relevant at indhente oplysninger fra tredje part - lærere, læger, andre psykologer og så videre – i sådanne situationer, vil jeg altid tale med jer først.

Personoplysningerne omfatter følgende typer:

  • Navn og alder for barnet/den unge
  • Forældres navne
  • E-mailadresse
  • Kontaktinformation - mobil, adresse etc.
  • Eventuelt CPR-nummer ved indberetning til forsikringsselskaber
  • Oplysninger der er relevante for afdækning og behandling af den psykologiske problemstilling

Oplysningerne opbevares elektronisk hos Terapeut Booking eller hos mig i fysisk form i et dertil indrettet sikkert opbevaringsskab.

Hvis den unge er over 15 år, er det den unge selv, der skal give samtykke. For børn og unge under 15 år, er det den, der har forældremyndigheden, der skal give samtykke.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af dine personoplysninger

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Du kan gøre det ved at kontakte Børne og UngdomsPsykologisk Praksis på e-mail: psykologpraksis@yahoo.com. Du skal dog være opmærksom på, at jeg som autoriseret psykolog har journalpligt. Det betyder, at jeg skal gemme journalerne i fem år, inden de må slettes.

Tilbagetrækning af samtykket betyder også, at det ikke er muligt at fortsætte med behandlingen.

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. Alt det jeg skriver ned, bliver behandlet strengt fortroligt. Jeg har dog pligt til at bryde tavshedspligten, hvis der er alvorlig risiko for, at barnet eller den unge vil komme til skade, eller hvis udviklingen på en eller anden måde er truet.

Aktindsigt

Du har til enhver tid ret til at få aktindsigt i journalen. Du kan ikke rette i journalen, men kan altid tilføje oplysninger, du finder relevante.

Tvivl

Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Medlem af Dansk Psykolog Forening