Diasshow til unge med stress

Hvad er stress, og hvilken rolle spiller bekymringerne i stress? Få svaret her – og løsningen på problemet


Stress handler langt hen ad vejen om bekymringer. Det er svært at forestille sig stress uden bekymringer. Det er bekymringerne, der får hjertet til at pumpe uhæmmet derudad, ligesom de trofast sørger for søvnløshedens hærgen i de sene nattetimer. Et tankeeksperiment viser, hvor stor betydning vores tanker – og dermed bekymringerne – har for at holde liv i stressen. Diasshowet klæder de unge mennesker på til de første indledende manøvrer i kampen mod stress, og lærer dem de vigtigste tegn på bæstet at kende. Bekymringernes rolle i stress, og hvordan vi reducerer dem til et niveau, hvor de ikke får hovedrollen i de unges liv og skæbner, bliver også berørt i denne tilgængelige rejse i stressens natur. God fornøjelse.

Medlem af Dansk Psykolog Forening