Priser og vilkår


Priser

  • Indledende samtale – 1000 kroner – 50 minutter. For at kunne give optimal behandling eller rådgivning er det vigtigt, at jeres barn eller den unge er så velbeskrevet som muligt. Den indledende samtale bruger jeg til at undersøge problemet nærmere. Jeg har også brug for at vide, hvordan det unge menneske ellers er – hvordan han eller hun klarer skolen socialt og fagligt, styrker og svagheder, fritidsinteresser, hvordan jeres familie er og så videre.

Med mindre vi har aftalt andet, er barnet og den unge med ved den indledende samtale. Har I voksne behov for at tale med mig alene, er det også en mulighed.

Du kan også læse: Hvordan foregår det – når dit barn går til psykolog?

  • Samtaler – 1000 kroner – 50 minutter
  • Telefon-/e-mailkonsultation – 1000 kroner – 50 miniutter
  • Udtalelser, attester osv. – 1000 kroner
  • Ekstragebyr for fakturaer – 100 kroner
  • Konsultationer og møder ud af huset – eksponeringstræning, hjemmebesøg og netværksmøder – 1000 kroner per påbegyndt time. Transporten tæller også med i den samlede tid.
  • Supervision til fagfolk - 1000 kroner - 50 minutter

Betalingsmetoder

Betalingen finder sted umiddelbart efter samtalerne med kontanter eller MobilePay.

Medlem af Dansk Psykolog Forening