Priser og vilkår

Priser på de forskellige ydelser


Priser

  • Indledende samtale – 1000 kroner – 55 minutter. For at kunne give en god behandling eller rådgivning er det vigtigt, at jeres barn eller den unge er så velbeskrevet som muligt. Den indledende samtale bruger jeg til at undersøge problemet nærmere. Når vi har aftalt at mødes, sender jeg derfor et spørgeskema, som jeg beder jer om at returnere et par dage inden samtalen, så jeg kan nå at forberede mig.

Med mindre vi har aftalt andet, er barnet og den unge med ved den indledende samtale. Har I voksne behov for at tale med mig alene, er det også en mulighed.

Du kan også læse: Hvordan foregår det, når dit barn går til psykolog?

  • Samtaler – 1000 kroner – 55 minutter
  • Telefon-/videokonsultation – 1000 kroner – 55 minutter
  • Udtalelser, attester osv. – 1000 kroner
  • Konsultationer og møder ud af huset – eksponeringstræning, hjemmebesøg og netværksmøder – 1000 kroner per påbegyndt time. Transporten tæller også med i den samlede tid.
  • Supervision til fagfolk - 1000 kroner - 55 minutter

Betalingsmetoder

Betalingen finder sted umiddelbart efter samtalerne med kontanter eller MobilePay.

Medlem af Dansk Psykolog Forening