OCD

Børn og unge med OCD har tvangstanker og tvangshandlinger. Det er ubehagelige og påtrængende tanker og sindrige ritualer

Vi kender det alle sammen. Vi skal måske lige tjekke endnu engang, om vi fik låst døren eller slukket for komfuret. Tvangstanker handler om at blive overvældet af ubehagelige, tilbagevendende og overdrevne tanker. Der findes en række forskellige typer af tvangstanker:

 • Jeres barn kan være bange for at blive smittet med sygdom
 • Det kan være bange for snavs
 • Barnets tanker kan handle om død
 • Nogle børn kan være bange for at skade andre eller sig selv
 • Eller måske drejer det sig om, at barnets handlinger skal være symmetriske; ”Hvis jeg har trådt fire gange på den ene side af stregen, så skal jeg også træde fire gange på den anden side af stregen – ellers sker der noget frygteligt”.

Tankerne handler om at være bange for noget. For at undgå det ”frygtelige” kan barnet udvikle tvangshandlinger; ”Hvis jeg bare vasker mig, bliver jeg ikke smittet med sygdom”. De mest almindelige tvangshandlinger er følgende:

 • Vaskeritualer, der handler om, at barnet vasker sig for at undgå smitte
 • Gentagelsesritualer, der drejer sig om at åbne og lukke døren flere gange, cykle frem og tilbage og gå frem og tilbage
 • Tjekkeritualer, hvor barnet tjekker døre, komfuret, lyset og så videre
 • Ved hjælp af symmetriritualer, skaber barnet balance. Når barnet har brugt den ene arm, så skal den anden arm også bruges
 • Når barnet har mentale ritualer, siger det nogle bestemte ord, talrækker, regnestykker og så videre

De to lister er på ingen måde udtømmende.

Diagnosekriterierne for OCD

A. Gennem mindst to uger:

 • Tvangstanker, -ideer, -forestillinger

eller

 • Tvangshandlinger

B.

 • Erkendes som egne tanker eller tilskyndelser og ikke påført udefra
 • Tilbagevendende og ubehagelige. Erkendes som overdrevne eller urimelige
 • Søges afvist eller modstået
 • Oplevelse af tvangstanker eller udførelse af tvangshandlinger er ikke i sig selv lystbetonet (som ved perversioner)

C. Medfører lidelser eller forstyrrer hverdagen - skole, fritid og så videre

D. Er ikke en følge af andre psykiske lidelser

Du kan læse meget mere om OCD, årsager og behandling på følgende sider:

Jeg har samlet ovenstående blogindlæg i et hæfte til unge, som du finder her.

Du kan også læse mere om OCD, og hvordan den behandles med kognitiv adfærdsterapi i bogen "Hvorfor kan jeg ikke bare lade være? - OCD-guide til børn, teenagere og deres forældre". Bogen kan lånes på biblioteket.

På Region Midtjyllands hjemmeside finder du en forældrepjece om OCD hos børn og unge. Her kan du også se, hvad der ellers findes af litteratur om OCD hos børn og unge, ligesom siden indeholder en video med 19-årig Sabine, der har OCD.

Medlem af Dansk Psykolog Forening