Medicinsk behandling

Når angsten, depressionen eller OCDen er meget, meget voldsom kan medicin komme på tale. Det er en psykiater, der afgør, om medicin er relevant. Medicin er absolut sidste udvej

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at børn eller unge får medicinsk behandling. Medicinsk behandling kan aldrig stå alene og bør kun sættes i gang, når alt andet er afprøvet. Erfaringer viser, at de fleste mennesker, der udelukkende får medicinsk behandling, får tilbagefald, når den medicinske behandling ophører.

Kombineret medicinsk og psykoterapeutisk behandling kan også iværksættes. Ulempen ved dette er, at barnet eller den unge – og behandleren – kan være i tvivl om, hvilken af de to behandlingsformer, der har været afgørende for behandlingsudfaldet. Samtidig er forudsætningen for succes i behandlingen, at barnet eller den unge overhovedet føler angst og dermed kan arbejde med angsten. Og hvorfor gå med til psykologisk behandling hvis barnet eller den unge alligevel ikke oplever angst?

Sagkundskaben anbefaler, at man indleder med den psykologiske behandling, og kun hvis den skulle vise sig effektløs, afprøver en kombination af psykologisk og medicinsk behandling. I så fald skal den medicinske behandling varetages af en børne- og ungepsykiater, som er en læge specialiseret i børne- og ungepsykiatri. Man kan enten henvende sig selv eller få en henvisning fra egen læge til en privatpraktiserende børne- og ungepsykiater eller en børne- og ungdomspsykiatrisk klinik.

Medlem af Dansk Psykolog Forening