Agorafobi

Agorafobi er frygten for, hvad der sker, når barnet er udenfor hjemmet. Det betød oprindeligt frygten for åbne pladser, men drejer sig nu også om folkemængder

Agora betyder markedsplads, og fobien blev tidligere forbundet med angsten for åbne pladser. I dag handler det ikke om pladser. Det drejer sig om frygten for, hvad der sker, når jeres barn befinder sig et sted uden for hjemmet. Det kan være i skolen, på et uddannelsessted, i toget, i bussen, i supermarkedet eller i sportsklubben.

Agorafobi kan have store begrænsende konsekvenser for børnenes og de unges liv. For mange drejer det sig om angsten for at få et panikanfald. For et mindretal er det frygten for, at noget ubehageligt overgår dem – at de kommer til at kaste op eller ikke kan holde på afføringen.

Agorafobi er sjælden. Ofte er der en anden type angst på spil.

Diagnosekriterierne for agorafobi

A. Angst i, eller undgåelse af to eller flere af følgende situationer:

 • Menneskemængder
 • Offentlige steder
 • Færden alene
 • Færden uden for hjemmet

B. To eller flere angstsymptomer samtidig, hvoraf mindst et er autonomt

Autonome symptomer:

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed

Andre:

 • Vejrtrækningsbesvær
 • Kvælningsfornemmelse
 • Trykken i brystet
 • Kvalme, mave-uro
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Frygt for at miste kontrollen
 • Frygt for at dø
 • Hedeture eller kuldegysninger
 • Dødhedsfølelse eller prikkende, snurrende eller sovende fornemmelser

C. Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd

D. Erkendelse af at angst eller undgåelse er overdreven eller urimelig

E. Optræden begrænset til frygtede situationer eller tanker herom

F. Psykoser, depression og fysiske årsager udelukkes

Centralt i agorafobi befinder bekymringerne sig. Uden bekymringer ingen fobi og angst. Vil du vide, hvordan psykologer med metakognitiv terapi kan hjælpe børn og unge med bekymringer og angst - herunder agorafobi - kan du kvit og frit downloade et hæfte skrevet til de unge selv. Voksne kan også lære en del af hæftet.

Du kan også læse om kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi andre steder på hjemmesiden.

Medlem af Dansk Psykolog Forening